Quotes about Taal

Get quotes of the day


How do you feel today?    I feel ...

These are quotes tagged with "taal".

Add to my favourites Get these quotes on a PDF
Taal is een buitenaards virus.

Ik ben absoluut tegen de puurheid van de taal. Als het iets wezenlijks meebrengt, moet je anglicismen, germanismen en gallicismen meteen cultiveren. Ik geloof niet in het uitgedunde, dat men voorhoudt als het enige Nederlands, ik irriteer me aan de Nederlandse overheersing.
Taal is voor het verstand meer dan licht voor het oog.

Get Quotes of the Day

Your daily dose of thought, inspiration and motivation.