Quotes about Schrijven

Get quotes of the day


These are quotes tagged with "schrijven".

Add to my favourites Get these quotes on a PDF
Ik schrijf voor dezelfde reden als ik adem, als ik dit niet deed dan zou ik sterven.

Als je niet ademt doorheen het schrijven, je niet uitschreeuwt in je schrijven of zingt in je schrijven; schrijf dan niet want daar heeft onze cultuur niets aan.
In mijn schrijven handel ik als een cartograaf, een onderzoeker van psychische ruimtes... een kosmonaut van de innerlijke ruimte en ik zie geen nut in het exploreren van plaatsen die al grondig zijn onderzocht.
Wanneer ik schrijf dan vertaal ik niet voor blanke lezers... Dostoevsky schreef voor een Russisch publiek maar toch kunnen we zijn werk lezen. Als ik specifiek schrijf en ik niet te veel uitleg, dan kan iedereen me begrijpen.
Ik heb alweer niks te melden en dat zal ik doen in een pagina of zeshonderd à zeshonderdvijftig, we zullen zien.
De Schrijver Schrijft, De Lezer Leest en De Literaire Criticus Vreet Z'n Hart Op.
Schrijven is het wegkappen en wegsnijden van overbodige delen.
Schrijven is voor mij gewoon denken met mijn vingers.
Mensen die niets te zeggen hebben, schrijven boeken. Mensen die veel te zeggen hebben, kunnen niet schrijven.

Get Quotes of the Day

Your daily dose of thought, inspiration and motivation.