Quotes about Recensenten

Get quotes of the day


How do you feel today?    I feel ...

These are quotes tagged with "recensenten".

Add to my favourites Get these quotes on a PDF
Er bestaan, dat is waar, goede en slechte recensenten. Maar ook hier ligt 't heel eenvoudig: een goede recensent is er een die goed schrijft, een slechte een die slecht schrijft. Anders niet. Maar wat zijn hun oordelen dan waard? Doorgaans niets.

Get Quotes of the Day

Your daily dose of thought, inspiration and motivation.