Recensenten Quotes

Share Your Quotes Join Us Inspire & Move Your Friends

How do you feel today?    I feel ...

These are quotes tagged with "recensenten".

Add to my favourites Get these quotes on a PDF
Er bestaan, dat is waar, goede en slechte recensenten. Maar ook hier ligt 't heel eenvoudig: een goede recensent is er een die goed schrijft, een slechte een die slecht schrijft. Anders niet. Maar wat zijn hun oordelen dan waard? Doorgaans niets.