Poëzie Quotes

Share Your Quotes Join Us Inspire & Move Your Friends

How do you feel today?    I feel ...

These are quotes tagged with "poëzie".

Add to my favourites Get these quotes on a PDF
Er bestaat een hardnekkig misverstand dat gedichten en een krakkemikkige voordracht bij elkaar horen.

Een dichtbundel is een grote vuilnisbak waaruit iedereen kan pikken wat 'ie wil.
Een dichter kan alles overleven, behalve een misdruk.