Quotes about Poëzie

Get quotes of the day


How do you feel today?    I feel ...

These are quotes tagged with "poëzie".

Add to my favourites Get these quotes on a PDF
Er bestaat een hardnekkig misverstand dat gedichten en een krakkemikkige voordracht bij elkaar horen.

Een dichtbundel is een grote vuilnisbak waaruit iedereen kan pikken wat 'ie wil.
Een dichter kan alles overleven, behalve een misdruk.

Get Quotes of the Day

Your daily dose of thought, inspiration and motivation.