Quotes about Informatie

Get quotes of the day


How do you feel today?    I feel ...

These are quotes tagged with "informatie".

Add to my favourites Get these quotes on a PDF
Het is onmogelijk om te bewegen, te leven of op gelijk welke manier bezig te zijn, zonder sporen achter te laten; kleine stukjes, schijnbaar betekenisloze fragmenten van persoonlijke informatie.

Get Quotes of the Day

Your daily dose of thought, inspiration and motivation.