Boeken Quotes

Get quotes of the day


How do you feel today?    I feel ...

These are quotes tagged with "boeken".

Add to my favourites Get these quotes on a PDF
Er zijn ergere misdaden dan boeken verbranden. Ze niet lezen bijvoorbeeld.

Leen bij voorkeur alleen boeken uit, die u zelf hebt geleend.
Als er een boek is dat je écht wilt lezen maar het is nog niet geschreven, dan moet jij het schrijven.
Een boek dat niet zijn contraboek bevat is onvolledig.
Klassiek is niet een boek dat per se die of die verdiensten bezit; het is een boek dat de mensengeneraties, door verschillende redenen gedreven, lezen met tevoren vaststaande geestdrift en met een mysterieuze loyaliteit.
Wat is er aanlokkender, geheimzinniger, duivelser dan een verboden boek?
Wat heeft een jong meisje aan een boek dat voor jonge meisjes geschikt is?
Een moreel of immoreel boek bestaat niet. Boeken zijn goed of slecht geschreven.
Buiten een hond is een boek je beste vriend. Binnen een hond is het te donker om te lezen