Quotes about Boek

Get quotes of the day


How do you feel today?    I feel ...

These are quotes tagged with "boek".

Add to my favourites Get these quotes on a PDF
Een boek is een door mensen aangedreven filmprojector (compleet met film) die vooruitgaat aan een snelheid die volledig is aangepast aan iedere gemoedstoestand of gril van de kijker. Deze zeldzame harmonie tussen object en gebruiker komt voort uit de minimale bedrevenheid die nodig is om een ingebonden reeks pagina's te manipuleren. Elk stuk papier bevat een aansluitend ogenblik in de tijd dat bevroren blijft tot het bevrijd wordt door het draaien van een pagina.

Get Quotes of the Day

Your daily dose of thought, inspiration and motivation.