Warning: filesize(): stat failed for /var/www/vhosts/quotationsbook.com/application/shared/cache/cache.storage.quotationsbook.com//sqlite/db1 in /var/www/vhosts/quotationsbook.com/application/releases/20141021120659/framework/application/templates/snippets/phpfastcache/drivers/sqlite.php on line 84
Ray Bradbury Quotes - Quotations Book

Quotes by Ray Bradbury

Get quotes of the day


How do you feel today?    I feel ...

Living at risk is jumping off the cliff and building your wings on the way down

First you jump off the cliff and you build wings on the way down.
You've got to jump off cliffs and build your wings on the way down.
If we listened to our intellect, we'd never have a love affair. We'd never have a friendship. We'd never go into business, because we'd be cynical. Well, that's nonsense. You've got to jump off cliffs all the time and build your wings on the way down.
You don't have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them.
If you don't like what you're doing, then don't do it.
We are the miracle of force and matter making itself over into imagination and will. Incredible. The Life Force experimenting with forms. You for one. Me for another. The Universe has shouted itself alive. We are one of the shouts.
I know you've heard it a thousand times before. But it's true -- hard work pays off. If you want to be good, you have to practice, practice, practice. If you don't love something, then don't do it.
I don't try to describe the future. I try to prevent it.
Er zijn ergere misdaden dan boeken verbranden. Ze niet lezen bijvoorbeeld.
Heb lief. Word verliefd en blijf verliefd. Schrijf enkel over wat je liefhebt en heb lief wat je schrijft. Het sleutelwoord is liefde. Je moet 's morgens opstaan en over iets schrijven waarvan je houdt, iets om voor te leven.
Mijn verhalen komen aangelopen en bijten me in het been. Ik schrijf alles op wat er gebeurt gedurende de beet. Wanneer ik klaar ben, laat het idee los en gaat het ervandoor.
Je moet dronken blijven van het schrijven zodat de realiteit je niet kan vernietigen.
Wat hebben we zonder bibliotheken? We hebben noch verleden noch toekomst.

Get Quotes of the Day

Your daily dose of thought, inspiration and motivation.