Added by bibkortrijk

Share Your Quotes Join Us Inspire & Move Your Friends

How do you feel today?    I feel ...

Ik hoef niet over de toekomst te schrijven. Voor de meeste mensen lijkt het heden genoeg op de toekomst om afschrikwekkend te zijn.

Search on Google Books to find citations of this quotation.

A bit about William Gibson ...

We don't have a biography.

These people bookmarked this quote:

bibkortrijk avatar
bibkortrijk

De Kortrijkse bib !