Added by bibkortrijk

Get quotes of the day


Er bestaan, dat is waar, goede en slechte recensenten. Maar ook hier ligt 't heel eenvoudig: een goede recensent is er een die goed schrijft, een slechte een die slecht schrijft. Anders niet. Maar wat zijn hun oordelen dan waard? Doorgaans niets.

This quote is about recensenten.

Record how this quote makes you feel.

You can report quote corrections via the "Conversation" tab below

Search on Google Books to find citations of this quotation.

A bit about Gerrit Komrij ...

We don't have a biography.

These people bookmarked this quote:

bibkortrijk avatar
bibkortrijk

De Kortrijkse bib !


Get Quotes of the Day

Your daily dose of thought, inspiration and motivation.