Added by bibkortrijk

Share Your Quotes Join Us Inspire & Move Your Friends

How do you feel today?    I feel ...

De schrijver moet voortdurend op zijn hoede zijn, want de vervuilde woorden slibben aan in zijn binnenste cirkels, de rotte woorden steken daar zijn woorden aan; onstuitbaar en gestaag sijpelen ze zijn grondgebied binnen, het gebied van het proza als kunst

This quote is about schrijver

Search on Google Books to find citations of this quotation.

A bit about Gerrit Komrij ...

We don't have a biography.

These people bookmarked this quote:

bibkortrijk avatar
bibkortrijk

De Kortrijkse bib !