Bibliotheek Kortrijk - my quote collection

bibkortrijk's recent activities

I haven't bookmarked any quotes at the moment.

bibkortrijk's bookmarks

Er zijn ergere misdaden dan boeken verbranden. Ze niet lezen bijvoorbeeld.

Ik ben absoluut tegen de puurheid van de taal. Als het iets wezenlijks meebrengt, moet je anglicismen, germanismen en gallicismen meteen cultiveren. Ik geloof niet in het uitgedunde, dat men voorhoudt als het enige Nederlands, ik irriteer me aan de Nederlandse overheersing.
Dromen in het openbaar is een belangrijk onderdeel van de jobbeschrijving van een schrijver, maar er zijn zowel slechte als goede dromen. We zijn dromers ziet u, maar ook een soort realisten
Ik hoef niet over de toekomst te schrijven. Voor de meeste mensen lijkt het heden genoeg op de toekomst om afschrikwekkend te zijn.
Taal is voor het verstand meer dan licht voor het oog.
Het is onmogelijk om te bewegen, te leven of op gelijk welke manier bezig te zijn, zonder sporen achter te laten; kleine stukjes, schijnbaar betekenisloze fragmenten van persoonlijke informatie.
Waarom zouden we onze leraars geen licentie geven om software te verkrijgen, alle software, voor niets? Vraagt iemand soms om te betalen voor een licentie, elke keer als een kind het alfabet geleerd wordt?
Als er een boek is dat je écht wilt lezen maar het is nog niet geschreven, dan moet jij het schrijven.
Wanneer ik schrijf dan vertaal ik niet voor blanke lezers... Dostoevsky schreef voor een Russisch publiek maar toch kunnen we zijn werk lezen. Als ik specifiek schrijf en ik niet te veel uitleg, dan kan iedereen me begrijpen.
Ik denk dat de emoties en percepties waar ik toegang tot heb als een zwart iemand en als een vrouwelijk iemand, ruimer zijn dan iemand die geen van beide is... Dus lijkt het me dat dit gegeven m'n leefwereld niet verkleind heeft als zwarte, vrouwelijke schrijver. Dit maakte m'n leefwereld alleen maar groter.
Poëzie heeft geen normen. Poëzie danst op de maat van het ogenblik.
Een dichtbundel is een grote vuilnisbak waaruit iedereen kan pikken wat 'ie wil.
Kunst is geen papje, geen snoepje waarvoor je alleen je bek hoeft open te doen. Het is vooral een kwestie van aandacht en geconcentreerde energie.
Heb lief. Word verliefd en blijf verliefd. Schrijf enkel over wat je liefhebt en heb lief wat je schrijft. Het sleutelwoord is liefde. Je moet 's morgens opstaan en over iets schrijven waarvan je houdt, iets om voor te leven.
Mijn verhalen komen aangelopen en bijten me in het been. Ik schrijf alles op wat er gebeurt gedurende de beet. Wanneer ik klaar ben, laat het idee los en gaat het ervandoor.
Je moet dronken blijven van het schrijven zodat de realiteit je niet kan vernietigen.
Wat hebben we zonder bibliotheken? We hebben noch verleden noch toekomst.
De meeste mensen lezen alleen om een excuus te hebben om niet te hoeven praten.
In de letterkundige vijver hebben de kikkers de zonderlinge gewoonte om zichzelf op te blazen.
Leen bij voorkeur alleen boeken uit, die u zelf hebt geleend.
Poëzie is een daad van bevestiging. Ik bevestig dat ik leef, dat ik niet alleen leef.
Er is een groot verschil tussen de enthousiaste man die een boek wil lezen, en de vermoeide man die een boek wil om te lezen.
Zwarte literatuur wordt aangeleerd als sociologie, als tolerantie, niet als een serieuze of rigoureuze kunstvorm.
Ik heb alweer niks te melden en dat zal ik doen in een pagina of zeshonderd à zeshonderdvijftig, we zullen zien.
De Schrijver Schrijft, De Lezer Leest en De Literaire Criticus Vreet Z'n Hart Op.
Ik heb me altijd ingebeeld dat het paradijs een soort bibliotheek zal zijn.
Wat is er aanlokkender, geheimzinniger, duivelser dan een verboden boek?
Literatuur komt steeds, hinkend en hijgend het ware sentiment van de mens achterna.
Wat heeft een jong meisje aan een boek dat voor jonge meisjes geschikt is?
Mensen die niets te zeggen hebben, schrijven boeken. Mensen die veel te zeggen hebben, kunnen niet schrijven.
Een moreel of immoreel boek bestaat niet. Boeken zijn goed of slecht geschreven.
Een dichter kan alles overleven, behalve een misdruk.
Wat is het verschil tussen journalisme en literatuur? Journalisme is onleesbaar, literatuur wordt niet gelezen...
Buiten een hond is een boek je beste vriend. Binnen een hond is het te donker om te lezen
Klassiek is niet een boek dat per se die of die verdiensten bezit; het is een boek dat de mensengeneraties, door verschillende redenen gedreven, lezen met tevoren vaststaande geestdrift en met een mysterieuze loyaliteit.
Een schrijver zou nog een keer moeten leven om te zien of hij gewaardeerd wordt.
Een boek dat niet zijn contraboek bevat is onvolledig.
Ik heb tot nog toe achttien keer een boek geschreven, maar ik heb veel vaker géén boek geschreven. Het is een rotgevoel om als je een schrijver bent, te beseffen dat je volop bezig bent geen boek te schrijven.
Schrijven is het wegkappen en wegsnijden van overbodige delen.
In mijn met valium platgespoten angorakonijnen zit meer leven dan in de Belgische literaire wereld.
Science-fictionschrijvers voorzien het onvermijdbare en alhoewel problemen en catastrofes onvermijdbaar zijn, zijn de oplossingen dit niet.
Ik schrijf voor dezelfde reden als ik adem, als ik dit niet deed dan zou ik sterven.
Ik ben geen "snelheidslezer", ik ben een "snelheidsbegrijper.
Schrijven is voor mij gewoon denken met mijn vingers.
Wanneer ik lees over de besparingen op de budgetten voor bibliotheken, dan denk ik bij mezelf dat de maatschappij nog een manier gevonden heeft om zichzelf te vernietigen.
De ene literatuur verschilt van de andere niet zozeer door de tekst dan wel door de manier waarop zij gelezen wordt.
Ik vind televisie erg educatief. Elke keer dat iemand het ding aanzet ga ik naar een andere kamer en lees een boek.
Rommel is het ideale product... de ultieme marchandise. De rommelverkoper verkoopt zijn product niet aan de consument, hij verkoopt de consument aan het product. Hij verbetert of simplificeert zijn product niet, hij degradeert en simplificeert de consument.
Lezers in overvloed, denkers zijn zeldzaam.
Een conversatie is een dialoog, geen monoloog. En daarom zijn er zo weinig goeie conversaties: twee intelligente sprekers ontmoeten elkaar zelden.
Een boek is een versie van de wereld. Als je het niet goed vindt, negeer het of geef je eigen versie terug.
Wat één schrijver kan maken in de eenzaamheid van een kamer kan door geen enkele macht makkelijk vernietigd worden.
Boeken kiezen hun auteurs; het creëren is niet enkel een rationeel en bewust iets.
Wat is vrijheid van expressie? Zonder de vrijheid om te beledigen stopt het met te bestaan.
Het is heel erg makkelijk om niet beledigd te worden door een boek. Je moet het gewoon sluiten...
Een romanschrijver mag niet te intelligent zijn... maar misschien is het toegelaten dat hij een intellectueel is.
Het bezitten van een boek wordt een excuus om het te lezen.
Schrijven heeft ook wetten van perspectief, licht en schaduw, net als schilderen of muziek. Als je dit al wist toen je geboren werd: goed voor je. Indien niet: leer ze. Herschik ze vervolgens naar je eigen wensen.
Het is helemaal niet 'schrijven', het is 'typen'!
Soms, wanneer ik bedenk hoe goed mijn boek kán zijn, kan ik nauwelijks meer ademen.
Als je het privillege hebt om met zo’n goed materiaal aan de slag te gaan, is er achteraf geen weg terug. Hij [Leonard Cohen] heeft me geholpen om als tekstschrijver mijn eigen stem te vinden, om mijn angst opzij te zetten en dieper in mezelf te graven.
Er zijn hier zoveel mooie teksten geschreven die vaak amper moeten onderdoen voor de grote buitenlandse dichters. Ik lees een gedicht het liefst in mijn moedertaal. Dat is toch net iets straffer.
Ik ben zelf meer gaan schrijven. Dan dompel je je vanzelf onder in taal. Een song schrijven komt dicht in de buurt van poëzie. Dit gezegd zijnde: ik zou wel eens een gedicht willen schrijven, maar ik kom toch altijd op een songtekst uit.
Een scrupuleuze schrijver zal bij iedere zin die hij schrijft, zich minstens vier vragen stellen: 1. Wat probeer ik te zeggen? 2. Welke woorden zullen dit uitdrukken? 3. Welk beeld of idioom zal dit duidelijker maken? 4. Is dit beeld fris genoeg om een effect te hebben?
In sommige schrijfvormen, vooral in kunstkritiek en literaire kritiek, is het normaal om op lange passages te botsen die bijna niets van betekenis hebben.
De grote vijand van klare taal is oneerlijkheid. Wanneer er een kloof is tussen je echte bedoelingen en deze die je verkondigt, dan maak je als het ware instinctief gebruik van lange woorden en uitgeputte idomen, zoals een inktvis die inkt uitspuwt.
Het grootste plezier aan schrijven is voor mij niet waarover het gaat maar welke muziek de woorden maken.
Schrijven stopte met leuk te zijn toen ik het verschil ontdekte tussen goed en slecht schrijven en - nog afschrikwekkender - het verschil daartussen en ware kunst. En daarna kwam de zweep naar beneden...
Schrijven is gedesinteresseerd worden. Er is een zekere afzwering in kunst.
Geweld onder jongeren is een aspect van hun verlangen om te creëren. Ze weten niet hoe ze hun energie creatief kunnen aanwenden dus doen ze het tegenovergestelde en vernietigen ze.
If you write fiction you are, in a sense, corrupted. There's a tremendous corruptibility for the fiction writer because you're dealing mainly with sex and violence. These remain the basic themes, they're the basic themes of Shakespeare whether you like it or not.
Er zijn geen wetmatigheden voor de roman. Er zijn er nooit geweest en er zullen er nooit zijn
Literatuur is de analyse na een gebeurtenis
Ik weet niet veel over cursussen creatief schrijven. Maar ze vertellen de waarheid niet als er niet geleerd wordt dat schrijven hard werk is en dat je een groot deel van je (persoonlijk) leven moet opgeven om een schrijver te zijn
Met een bibliotheek ben je vrij en niet beperkt door tijdelijke politieke klimaten. Het is de meest democratische van alle instituten want niemand, absoluut niemand, kan u zeggen wat u moet lezen en wanneer en hoe.
De schrijver moet voortdurend op zijn hoede zijn, want de vervuilde woorden slibben aan in zijn binnenste cirkels, de rotte woorden steken daar zijn woorden aan; onstuitbaar en gestaag sijpelen ze zijn grondgebied binnen, het gebied van het proza als kunst
Er bestaat een hardnekkig misverstand dat gedichten en een krakkemikkige voordracht bij elkaar horen.
Goede literatuur bezit het vermogen ons met andermans ogen te laten zien.
Er bestaan, dat is waar, goede en slechte recensenten. Maar ook hier ligt 't heel eenvoudig: een goede recensent is er een die goed schrijft, een slechte een die slecht schrijft. Anders niet. Maar wat zijn hun oordelen dan waard? Doorgaans niets.
In mijn schrijven handel ik als een cartograaf, een onderzoeker van psychische ruimtes... een kosmonaut van de innerlijke ruimte en ik zie geen nut in het exploreren van plaatsen die al grondig zijn onderzocht.
Wanneer we blindelings een religie, een politiek systeem of een literair dogma aanvaarden, worden we automaten. Dan stoppen we met groeien.
De rol van een schrijver is niet om te zeggen wat we allemaal kunnen zeggen maar eerder wat we niet kunnen zeggen.
Novelists are perhaps the last people in the world to be entrusted with opinions. The nature of a novel is that it has no opinions, only the dialectic of contrary views, some of which, all of which, may be untenable and even silly. A novelist should not be too intelligent either, although he may be permitted to be an intellectual.
Americans will listen, but they do not care to read. War and Peace must wait for the leisure of retirement, which never really comes: meanwhile it helps to furnish the living room. Blockbusting fiction is bought as furniture. Unread, it maintains its value. Read, it looks like money wasted. Cunningly, Americans know that books contain a person, and they want the person, not the book.
The greatest education in the world is watching the masters at work.
De sensatie die je voelt wanneer je papier aanraakt, verschilt van de kilte van metaal of de perfectie van plastic. Papier straalt een warmte uit vanuit de kern, iets dat we eerder verwachten van een levend object. Iedere vezel groet onze handen in een comfortabele, vertrouwde traditie die ons geïntroduceerd werd als kinderen en daarna ook constant op school en op het werk.
Een boek is een door mensen aangedreven filmprojector (compleet met film) die vooruitgaat aan een snelheid die volledig is aangepast aan iedere gemoedstoestand of gril van de kijker. Deze zeldzame harmonie tussen object en gebruiker komt voort uit de minimale bedrevenheid die nodig is om een ingebonden reeks pagina's te manipuleren. Elk stuk papier bevat een aansluitend ogenblik in de tijd dat bevroren blijft tot het bevrijd wordt door het draaien van een pagina.
Als je niet ademt doorheen het schrijven, je niet uitschreeuwt in je schrijven of zingt in je schrijven; schrijf dan niet want daar heeft onze cultuur niets aan.
Het is de functie van kunst om onze perceptie te veranderen. De dingen waarmee we vertrouwd zijn stoppen we met zien. De schrijver haalt de vertrouwde scene overhoop en als bij magie zien we er een nieuwe betekenis in.
Ik krijg mijn ideeën niet aan mijn bureau terwijl ik aan het schrijven ben, die krijg ik terwijl ik aan het leven ben.
Taal is een buitenaards virus.
Goed lezen is een van de grote geneugten die eenzaamheid oplevert
De romanwereld is niets anders dan een correctie op deze wereld, in navolging van het diepe verlangen van de mens.
Books are divided into two classes, the books of the hour and the books of all time.
Boeken veranderen met generaties. Ze veranderen wanneer wij als lezers andere mensen worden.

bibkortrijk's authors/films

I haven't favorited any authors at the moment.

bibkortrijk's tags

I haven't favorited any tags at the moment.

bibkortrijk's friends

I haven't follow any friends at the moment.

bibkortrijk's feelings

I haven't rated any quotes at the moment.